Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 9 Ιουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

The composition of the Board, as from 19th of July 2017, is as follows

Kalabokis Alkiviadis
Πρόεδρος / President
Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.

KALABOKIS S.A.

e: info@kalabokis.gr
w: www.kalabokis.gr

Koutentakis Emmanouil
Γεν. Γραμματέας / Gen. Secretary

CANDIA NUTS S.A.

e: export@candianuts.gr
w: www.candianuts.gr

Almpantakis Michail
Α' Αντιπρόεδρος / A' Vice President

ALMPANTAKIS S.A.

e: info@crete-oil.gr
w: www.crete-oil.gr

karpadakis Emmanouil
Β Αντιπρόεδρος / B' Vice President
Pagomenos Georgios
Ταμίας / Treasurer

PIKRAKIS S.A. ALUMINCO

e: gpagomenos@pikrakis.com.gr
w: www.pikrakis.com.gr

Andreadakis Ioannis
Μέλος / Member

BIO-CRETAN OLIVE OIL

e: info@critida.com
w: www.critida.com

Botzakis Georgios
Μέλος / Member

BOTZAKIS S.A.

e: info@creta-oil.gr
w: www.creta-oil.gr

Tsompanakis Apostolos
Μέλος / Member
Marris Georgios
Μέλος / Member
Perdikogiannis Georgios
Μέλος / Member

SULTANAS’ EXPORT UNION LTD

e: info@sultanas.gr
w: www.sultanas.gr

Tsatsakis Aristeidis
Μέλος / Member

TSATSAKIS S.A.

e: info@tsatsakis.gr
w: www.tsatsakis.gr