Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 9 Ιουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης,

Πρόεδρος Δ.Σ.

Alkiviadis Kalabokis,

President of the Board

Αλμπαντάκης Μιχάλης,

Α’ Αντιπρόεδρος

Albantakis Michael,

A’ Vice President

Καρπαδάκης Μανώλης,

Β’ Αντιπρόεδρος

Karpadakis Manolis,

B’ Vice President

Κουτεντάκης Μανώλης,

Γεν. Γραμματέας

Koutentakis Manolis,

Gen. Secretary

Παγωμένος Γιώργος,

Ταμίας

Pagomenos Giorgos,

Treasurer

Ανδρεαδάκης Γιάννης,

Μέλος

Andreadakis Giannis,

Member

Μαρρής Γιώργος,

Μέλος

Marris Giorgos,

Member

 

 

 

Μποτζάκης Γιώργος,

Μέλος

Botzakis Giorgos,

Member

Περδικογιάννης Γιώργος,

Μέλος

Perdikogiannis Giorgos,

Member

Τσατσάκης Αριστείδης,

Μέλος

Tsatsakis Aristeidis,

Member

Τσομπανάκης Απόστολος,

Μέλος

Tsompanakis Apostolos,

Member

“Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση των πολυποίκιλων δράσεων του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, με γνώμονα πάντοτε το συγκρητισμό, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν καταγεγραμμένα και αναγνωρισμένα από όλους θετικά αποτελέσματα. Μοναδικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των Κρητικών επιχειρήσεων και όλων των παραγόμενων Κρητικών προϊόντων, με συνέχεια και συνέπεια, και η περαιτέρω αύξηση των Κρητικών εξαγωγών.”