Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Δ.Σ. , μετά τη συγκρότηση σε σώμα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καλαμπόκης Αλκιβιάδης

Αντιπρόεδρος: Καρπαδάκης Εμμανουήλ

Β’ Αντιπρόεδρος: Σκαρβέλης Ιωάννης – Αμβρόσιος (Αρχιμ. Αμβρόσιος)

Γεν. Γραμματέας: Τσομπανάκης Απόστολος

Ταμίας: Φουλέ Μαρία

Μέλη: Ανδρεαδάκης Ιωάννης

Νικολαράκης Γεώργιος

Από αριστερά: Σκαρβέλης Ιωάννης – Αμβρόσιος (Αρχιμ. Αμβρόσιος), Νικολαράκης Γεώργιος, Ανδρεαδάκης Ιωάννης, Φουλέ Μαρία, Καλαμπόκης Αλκιβιάδης, Τσομπανάκης Απόστολος, Καρπαδάκης Εμμανουήλ