Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 9 Ιουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Μας συγχωρείτε, αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο σε Αγγλικά Αμερικής.

Καλαμπόκης Αλκιβιάδης
Πρόεδρος / President
Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Α.Ε.

e: info@kalabokis.gr
w: www.kalabokis.gr

Κουτεντάκης Εμμανουήλ
Γεν. Γραμματέας / Gen. Secretary

CANDIA NUTS Α.Ε.

e: export@candianuts.gr
w: www.candianuts.gr

Αλμπαντάκης Μιχαήλ
Α' Αντιπρόεδρος / A' Vice President

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

e: info@crete-oil.gr
w: www.crete-oil.gr

Καρπαδάκης Εμμανουήλ
Β Αντιπρόεδρος / B' Vice President
Παγωμένος Γεώργιος
Ταμίας / Treasurer

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. ALUMINCO ΚΡΗΤΗΣ

e: gpagomenos@pikrakis.com.gr
w: www.pikrakis.com.gr

Ανδρεαδάκης Ιωάννης
Μέλος / Member

ΒΙΟ-ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΠΕ

e: info@critida.com
w: www.critida.com

Μποτζάκης Γεώργιος
Μέλος / Member

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.

e: info@creta-oil.gr
w: www.creta-oil.gr

Τσομπανάκης Απόστολος
Μέλος / Member

Ι. ΧΑΡΜΑΝΗ – Χ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.

e: info@bioselect.gr
w: www.bioselect.gr

 

Μαρρής Γεώργιος
Μέλος / Member

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε.

e: info@vassilakisestate.gr
w: www.vassilakisestate.gr

Περδικογιάννης Γεώργιος
Μέλος / Member

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΕΠΕ

e: info@sultanas.gr
w: www.sultanas.gr

Τσατσάκης Αριστείδης
Μέλος / Member

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.

e: info@tsatsakis.gr
w: www.tsatsakis.gr