Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης

Η Δελφίς είναι το αποτέλεσμα της φιλόδοξης προσπάθειάς μας στο χώρο των τουριστικών Ειδών.

Οι δραστηριότητες της ξεκινούν το 2011 στο Ρέθυμνο. Η πολυετής εμπειρία μας υπήρξε η εγγύηση για ένα πετυχημένο ξεκίνημα και μία σταθερή πορεία της εταιρείας στην Ελληνική Αγορά.

Στόχος µας είναι η προµήθεια των Καταστηµάτων Τουριστικών Ειδών και Ειδών Λαϊκής Τέχνης µε χειροποίητα προϊόντα µοναδικής αισθητικής.

Mε τη στενή συνεργασία και επαφή µε τους καλύτερους Δηµιουργούς, Παραγωγούς και Βιοτέχνες του χώρου, επιδιώκουµε να εφοδιάσουµε τους πελάτες µας µε µοναδικά αντικείµενα υψηλής εµπορευσιµότητας. O µελετηµένος σχεδιασµός της Έκθεσης-Αποθήκης µας εγγυάται την άµεση εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών µας. H συνεχής αναζήτηση νέων προϊόντων µε σκοπό τη διεύρυνση της συλλογής µας αποτελεί το µεγάλο µας προσόν.

Τα μελλοντικά σχέδια της Δελφίς είναι να γίνει αυθεντία στον χώρο της, κατοχυρώνοντας ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά, και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε αγορές του Εξωτερικού.

Για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας έχουν γίνει τα εξής βήματα:

  • Σχεδίαση ιστοσελίδας της εταιρείας, η οποία περιέχει πληροφορίες για την εταιρεία, τα προϊόντα της και η οποία θα λειτουργεί ως e-shop.
  • Πρόσληψη προσωπικού με προϋπηρεσία στο χώρο και διαρκή εκπαίδευσή του, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της δομής της εταιρείας και την εξυπηρέτηση των πελατών της.
  • Συμμετοχή σε Εκθέσεις στην Ελλάδα και μελλοντικά στο Εξωτερικό.