ΗΠΑ: Νέες προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων

By Τρίτη Οκτώβριος 13th, 2020Δεκέμβριος 9th, 2020Ενημερωτικά Δελτία

Η Υπηρεσία FDA έχει εκδώσει, με ημερομηνία έναρξης ισχύος από 26.7.2019, νέους κανόνες σήμανσης (labelling requirements) αγροδιατροφικών προϊόντων (τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα διατροφής), με τους οποίους επιβάλλονται σημαντικές αλλαγές.

Η προθεσμία συμμόρφωσης για παραγωγούς με ετήσιες πωλήσεις κάτω των $ 10 εκ. είναι η 1.1.2021. Οι μεγαλύτερες εταιρείες (πωλήσεις άνω των $ 10 εκ.) έχουν ήδη υποχρεωθεί σε συμμόρφωση από τον Ιανουάριο 2020. Κατά συνέπεια, και οι ελληνικές εταιρείες που εξάγουν εν λόγω προϊόντα τους στις ΗΠΑ οφείλουν να επικαιροποιήσουν τις αντίστοιχες ετικέτες διατροφικών πληροφοριών άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας FDA, δεδομένου ότι η λανθασμένη ή ελλιπής σήμανση θεωρείται κύρια αιτία αναβολής/απαγόρευσης διακίνησης προϊόντων.

Βασικά σημεία της εν λόγω νομοθεσίας σήμανσης προϊόντων:

– Guidance for Industry: Guide for Developing and Using Data Bases for Nutrition Labeling,

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-guide-developing-and-using-data-bases-nutrition-labeling

 

– Changes to the Nutrition Facts Label,

https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/changes-nutrition-facts-label

 

– Industry Resources on the Changes to the Nutrition Facts Label,

https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/industry-resources-changes-nutrition-facts-label

 

– Side-by-Side Comparison (Label, Original vs. Old),

https://www.fda.gov/media/97999/download

 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσινγκτον

Copyright © 2022 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy