Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε ΕΕ και Πολωνία

By Τετάρτη Ιούνιος 3rd, 2015 Νοέμβριος 8th, 2018 Ενημερωτικά Δελτία, Έρευνες αγοράς

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce) στην Ε.Ε. και στη Πολωνία.

Όπως είναι γνωστό, ο όρος ‘’ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce’’ αναφέρεται στην αγορά-πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, ενώ ως επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του ‘’ηλεκτρονικού επιχειρείν –e-business’’ μίας επιχείρησης και χρησιμοποιείται με σκοπό την πρόσθεση επιπλέον ροών εισοδήματος.

Το ‘’ηλεκτρονικό εμπόριο’’ εκτείνεται σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως είναι π.χ. η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από καταστήματα μέσω ‘’ηλεκτρονικής’’ παραγγελίας, η αναζήτηση θέσεως εργασίας, η ηλεκτρονική τραπεζική, η αγορά μετοχών, η συμμετοχή σε δημοπρασία ή η ηλεκτρονική συνεργασία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Οι εφαρμογές του ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ καλύπτουν ευρύ φάσμα των εργασιών μίας επιχείρησης (δημόσιας ή ιδιωτικής), φάσμα που εκτείνεται από την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών έως την ολοκλήρωση συναλλαγών που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες, ενώ ανάλογα με τα συμβαλλόμενα μέρη, το ‘’ηλεκτρονικό εμπόριο’’ διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους:

– B2B, ‘’business to business’’ και αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο που διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων.

B2C, ‘’business to consumer’’ που αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο που διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

– και Μοbile E-commerce, το οποίο αφορά στο ηλεκτρονικό τηλεφωνικό εμπόριο.

Δεδομένο είναι ότι το ‘’ηλεκτρονικό εμπόριο’’ μέσω της ευρύτατης χρήσης του διαδικτύου, έχει αλλάξει στο πέρασμα των ετών, σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον τελικό πελάτη.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο ‘’Companiesengagedinonlineactivities’’, η οποία και δημοσιεύθηκε τον Μάϊο τ.έ. (http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf ) και αφορά στη χρήση του ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στο χώρο της Ε.Ε., προκύπτουν τα εξής:

 Αγορές online

 • Κατά μ.ό., οι αγορές onlineαπό τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αντιστοιχούν στο 23,3% του συνόλου των ετήσιων αγορών τους.
 • Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο χώρο της Βορείου και Κεντρικής Ευρώπης, σημειώνουν ποσοστά αγορών online, μεγαλύτερα από τον ανωτέρω ευρωπαϊκό μ.ό.
 • Από το σύνολο των επιχειρήσεων που αγοράζουν online, ποσοστό 73% αγοράζει απευθείας από τον ιστότοπο της επιχείρησης/προμηθευτή τους, ποσοστό 45% αγοράζει μέσω μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας, ενώ ποσοστό 20% αγοράζει μέσω συναλλαγών τύπου ‘’ElectronicDataInterchange-EDI-‘’ (π.χ. DirectEDI/PointtoPoint, EDIviaVAN, EDIviaAS2, WebEDI, MobileEDIκλπ).
 • Από το σύνολο των επιχειρήσεων που αγοράζουν online, ποσοστό 83,3% των αγορών τους προέρχεται από επιχειρήσεις εντός των εθνικών συνόρων τους, ποσοστό 12,2% προέρχεται από αγορές που διενεργούν εντός των συνόρων της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 4,5% προέρχεται από αγορές που διενεργούν εκτός συνόρων ΕΕ.
 • Από τις επιχειρήσεις που δεν αγοράζουν εκτός των εθνικών τους συνόρων, ποσοστό 59% εξ αυτών δηλώνει ότι δεν σχεδιάζει αγορές εκτός των εθνικών συνόρων στο μέλλον.
 • Ως κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, οι οποίες αγοράζουν online από άλλες επιχειρήσεις εκτός των εθνικών τους συνόρων , είναι : το υψηλό κόστος παράδοσης των προϊόντων, το γεγονός ότι οι εγγυήσεις και το κόστος των επιστροφών είναι πολύ υψηλό και το γεγονός ότι υπάρχει φόβος μη προστασίας των δεδομένων τους.
 • Ως κυριότερα προσκόμματα από τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν αγοράζουν online, αναφέρονται : το πολύ υψηλό κόστος επίλυσης των τυχόν προβλημάτων/διαφορών στις περιπτώσεις πώλησης εκτός εθνικών συνόρων, το υψηλό κόστος παράδοσης των προϊόντων, και η μη γνώση ξένης γλώσσας για την επικοινωνία με αλλοδαπές εταιρείες.

Πωλήσεις online

 • Οι πωλήσεις μέσω ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αντιστοιχούν κατά μ.ό. στο 25,7% του ετήσιου τζίρου τους.
 • Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο χώρο της Βορείου και Κεντρικής Ευρώπης, σημειώνουν ποσοστά πωλήσεων μέσω ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ μεγαλύτερα από τον ανωτέρω ευρωπαϊκό μ.ό.
 • Από το σύνολο των επιχειρήσεων που πωλούν online, ποσοστό 85,4% προέρχεται από πωλήσεις που διενεργούν εντός των εθνικών συνόρων τους, ποσοστό 10,3% προέρχεται από πωλήσεις που διενεργούν εντός των συνόρων της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 4,3% προέρχεται από πωλήσεις που διενεργούν εκτός συνόρων ΕΕ.
 • Ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που πωλούν εκτός συνόρων ΕΕ, πωλούν στις ΗΠΑ, ενώ ποσοστό 18% των επιχειρήσεων που πωλούν εκτός συνόρων ΕΕ, πωλούν στην Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία.
 • Από τις επιχειρήσεις που δεν πωλούν εκτός των εθνικών τους συνόρων, ποσοστό 58% εξ αυτών δηλώνει ότι δεν σχεδιάζει πωλήσεις εκτός των εθνικών συνόρων στο μέλλον.
 • Ως κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι : το υψηλό κόστος παράδοσης των προϊόντων, το γεγονός ότι οι εγγυήσεις και το κόστος των επιστροφών είναι πολύ υψηλό, το γεγονός ότι το κόστος επίλυσης των τυχόν προβλημάτων/διαφορών είναι πολύ υψηλό στις περιπτώσεις πώλησης εκτός εθνικών συνόρων καθώς και το γεγονός ότι η σύνδεση internetείτε εντός της χώρας τους είτε με την άλλη χώρα που θέλουν να συνεργαστούν είναι πολύ αργή.
 • Εάν υπήρχε ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ποσοστό 57% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι θα ξεκινούσαν ή θα αύξαναν τις πωλήσεις τους στον ευρωπαϊκό χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατωτέρω καταλόγου, από τις επιχειρήσεις 26 Κ-Μ (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Κύπρο και την Μάλτα), προκύπτει ότι άνω του ευρωπαϊκού μ.ό., βρίσκονται 17 Κ-Μ, ενώ κάτω του ευρωπαϊκού μ.ό. 9 Κ-Μ. Στην πρώτες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται επιχειρήσεις από το Λουξεμβούργο, Λετονία, Ρουμανία, Πολωνία και Βουλγαρία, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται Ουγγαρία,  Ισπανία, Σλοβακία και Ελλάδα.

Πωλήσεις μέσω διαδικτύου
  % στο σύνολο τζίρου
 Ευρωπαϊκός μ.ο.25,7
 26 Κ-Μ ΕΕ 
1Λουξεμβούργο46,4
2Λετονία37,2
3Ρουμανία36,0
4Πολωνία33,9
5Βουλγαρία33,9
6Ην.Βασίλειο32,5
7Λιθουανία32,3
8Πορτογαλία31,8
9Φινλανδία31,6
10Τσεχία30,1
11Σλοβενία29,8
12Γερμανία29,3
13Ιρλανδία29,3
14Εσθονία28,0
15Σουηδία26,6
16Γαλλία26,5
17Ολλανδία26,0
18Αυστρία25,4
19Κροατία23,6
20Δανία23,0
21Ιταλία22,7
22Βέλγιο22,1
23Ουγγαρία20,3
24Ισπανία20,0
25Σλοβακία19,2
26Ελλάδα18,3

Πέραν των ανωτέρω και σταχυολογώντας τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, όσον αφορά στις πολωνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρονται τα εξής :

Πολωνικές Επιχειρήσεις :

 • 93% των πολωνικών επιχειρήσεων, πωλούν εντός Πολωνίας.
 • 73% θεωρεί υψηλό το κόστος παράδοσης σε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
 • 70% θεωρεί ως κύριο πρόβλημα συναλλαγής με τις άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το πρόβλημα των εγγυήσεων και των επιστροφών.
 • 60% θεωρεί την έλλειψη γνώσης ξένης γλώσσας ως αποτρεπτικό παράγοντα συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
 • 49% των πολωνικών επιχειρήσεων βρίσκουν συνεργάτες μέσω μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • 48% θεωρεί την άγνοια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως κύριο εμπόδιο για τις συναλλαγές εντός της ΕΕ.
 • 41% θεωρεί αργή τη σύνδεση του internetστην Πολωνία.
 • 31% θεωρεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και το γεγονός των υψηλών τους τιμών, είναι το κύριο εμπόδιο για πώληση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ελληνικές Επιχειρήσεις :

 • 84% θεωρεί υψηλό το κόστος παράδοσης σε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
 • 45% θεωρεί ως πρόβλημα συναλλαγής με τις άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το θέμα της αλλαγής ετικέτας του προϊόντος τους.
 • 40% θεωρεί αργή τη σύνδεση του internetστην Ελλάδα.
 • 29% θεωρεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και το γεγονός των υψηλών τους τιμών, είναι το κύριο εμπόδιο για πώληση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • 16% των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζουν ότι οι ξένοι πελάτες ζητούν διαφορετική τιμή από την τιμή πώλησης στην Ελλάδα.
 • 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων, πωλούν εκτός Ελλάδος.

Πέραν της ανωτέρω έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, όσον αφορά στην Πολωνία και στον τομέα του ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’, σύμφωνα με επίσης πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα του Πολωνικού Επιμελητηρίου για την Ψηφιακή Οικονομία ‘’E-CommercePolska’’ http://ecommercepolska.pl/en/ , η οποία και συγκεντρώνει στοιχεία του 2014 (η πλήρης έρευνα παρατίθεται στο linkhttp://ecommercepolska.pl/files/1414/2537/4456/Ecommerce_for_foreign_investors.pdf,

προκύπτουν τα εξής :

Στην Πολωνία των 38.5 εκ. κατοίκων, η βαθμός σύνδεσης με το διαδίκτυο είναι πολύ υψηλός καθώς περίπου 9 εκ. από τα συνολικά 13.5 εκ. νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα, κατατάσσοντας την Πολωνία στις χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση στον κλάδο του ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ μεταξύ των χωρών της Κ.Ευρώπης.

 Ο συνολικός τζίρος του κλάδου κατά το 2009 ήταν 2.5 δισ.Ευρώ, το 2013 ανήλθε στα 5.2 δισ.Ευρώ, το 2014 υπολογίζεται να φθάσει στα 6.2 δισ.Ευρώ ενώ το 2020 αναμένεται να εκτιναχθεί στα 25 δισ.Ευρώ.

Ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ ανέρχεται στα 10 εκ. περίπου, εκ των οποίων το 75% δηλώνει ότι αγοράζει onlineτουλάχιστον μία φορά/ετησίως, ενώ το 46% εξ αυτών δηλώνει ότι επισκέπτεται συχνά e-shops με τη μέση ετήσια δαπάνη αγορών ανά καταναλωτή να ανέρχεται στα περίπου 500 Ευρώ.

Παράλληλα περίπου 77% εξ αυτών αγοράζει μόνο από πολωνικά e-shops, ενώ το υπόλοιπο 23% αγοράζει και από αλλοδαπά e-shops. Ο αριθμός των πολωνικών e-shops ανέρχεται σε περίπου 15.000 εκ των οποίων όμως, μόλις περίπου 100 συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις άνω του 1% των πολωνών καταναλωτών.

Δημοφιλέστεροι ιστότοποι τους οποίους και επισκέπτεται η πλειοψηφία από τους 10 εκ. προαναφερόμενους καταναλωτές, αναδεικνύονται αυτοί των δημοπρασιών, ενώ στην συνέχεια ακολουθούν οι πλατφόρμες πώλησης και οι πλατφόρμες σύγκρισης τιμών.

20 Μεγαλύτερα websites online πωλήσεων στην Πολωνία

ΕπωνυμίαΚατηγορίαΧρήστες
allegro.plΠλατφόρμα πωλήσεων12.415.993
ceneo.plΠλατφόρμα Σύγκρισης Τιμών5.791.824
zalando.plΠώληση Ρούχων2.398.928
skapiec.plΠλατφόρμα Σύγκρισης Τιμών2.080.166
okazje.info.plΠλατφόρμα Σύγκρισης Τιμών1.961.291
Groupon.plΠλατφόρμα Ευκαιρίας Αγορών1. 858.806
euro.com.plΠώληση Ηλεκτρονικών1.824.977
empik.comΠώληση Βιβλίων1.798.460
doz.plΠώληση Φαρμακευτικών1.588.116
domodi.plΠώληση Ρούχων1.555.075
nokaut.plΠλατφόρμα Σύγκρισης Τιμών1.530.740
merlin.plΠώληση Βιβλίων1.526.659
leroymerlin.plΕίδη Σπιτιού1.474.878
bonprix.plΠώληση Ρούχων1.368.473
mediamarkt.plΗλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη 1.320.318
alibaba.comΠλατφόρμα πωλήσεων1.290.312
twenga.plΠλατφόρμα Σύγκρισης Τιμών1.283.854
agito.plΗλεκτρονικά Είδη1.162.050
aliexpress.comΠλατφόρμα πωλήσεων B2C1.146.279
mediaexpert.plΗλεκτρονικά Είδη1.123.918

Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των καταναλωτών :

 • 38% εξ αυτών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34
 • 26% εξ αυτών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-49
 • 26% εξ αυτών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 15-24
 • 11% εξ αυτών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+

Όσον αφορά στα στοιχεία εκπαίδευσης των καταναλωτών :

 • 19% εξ αυτών ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • 45% εξ αυτών ανήκουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 35% εξ αυτών ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Όσον αφορά στον τόπο κατοικίας των καταναλωτών :

 • 24% εξ αυτών κατοικούν σε αγροτικές περιοχές
 • 45% εξ αυτών κατοικούν σε πόλεις μέχρι 200 χιλ. κατοίκων
 • 35% εξ αυτών κατοικούν σε πόλεις άνω των 200 χιλ. κατοίκων

Από το σύνολο των πολωνών καταναλωτών online, 53% εξ αυτών είναι γυναίκες και 47% είναι άνδρες. Παράλληλα από το σύνολο των προϊόντων που αγοράζουν οι γυναίκες, οι κυριότερες ομάδες είναι προϊόντα όπως : ρούχα και αξεσουάρ μόδας, βιβλία-cd-ταινίες καθώς και εισιτήρια (κινηματογράφος, θέατρο), ενώ από το σύνολο των προϊόντων που αγοράζουν οι άνδρες, οι κυριότερες ομάδες είναι προϊόντα όπως : ηλεκτρονικός και οικιακός εξοπλισμός, βιβλία-cd-ταινίες καθώς και Η/Υ.

Ως κύρια πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης του ‘’ηλεκτρονικού εμπορίου’’ για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών αναφέρονται τα εξής :

 • Oμικρός χρόνος έρευνας που απαιτείται
 • Η φθηνότερη τελική τιμή
 • Η ευκολία αναζήτησης

Τέλος ως κυριότερα e-shops ανά κατηγορία στην Πολωνία, αναφέρονται τα εξής :

ONLINE DEPARTMENT STORES
 • leroymerlin.pl (online επισκέπτες 1.474.878)
 • alibaba.com
 • aliexpress.com
 • tchibo.pl
 • amazon.com
ONLINE CLOTHING STORES
 • zalando.pl(online επισκέπτες 2.398.928)
 • bonprix.pl
 • deichmann.com
 • sizeer.com
 • reserved.com
ONLINE ELECTRONICS STORES
 • euro.com.pl(onlineεπισκέπτες 1.824.977)
 • mediamarkt.pl
 • agito.pl
 • mediaexpert.pl
 • saturn.pl
ONLINE PHARMACIES

 • doz.pl(onlineεπισκέπτες 1.518.116)
 • i-apteka.pl
 • aptekagemini.pl
 • cefarm24.pl
 • aptekaslonik.pl
ONLINE BOOKSTORES

 • empik.com(onlineεπισκέπτες 1.824.977)
 • merlin.pl
 • matras.pl
 • gandalf.com.pl
 • audioteka.pl

ONLINE PERFUMES AND COSMETICS STORES

 • douglas.pl  (onlineεπισκέπτες 330.318)
 • iperfumy.pl
 • sephora.pl
 • yves-rocher.pl
 • beglossy.pl
     STORES WITH CHILDREN’S PRODUCTS
 • smyk.com(onlineεπισκέπτες 598.503)
 • 51015kids.eu
 • endo.pl

Ο Προϊστάμενος  ΟΕΥ Βαρσοβίας

Παντελής Γιαννούλης

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφή μέσω email

Copyright © 2020 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy