Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Για την εγγραφή σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΣΕΚ

Ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.

Η συνδρομή ανέρχεται στα 130 ευρώ / έτος

Α.Ε., ΙΚΕ, Ενώσεις και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Η συνδρομή ανέρχεται στα 200 ευρώ / έτος