ΑΓΡΟΤΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ “ΤΑ ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΑ” ΣΤ.ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ