ΑΓΡΟΤΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ “ΤΑ ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΑ” ΣΤ.ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ