ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. – ΣΜΑΡΙ

Οικογένεια Σταθάκη

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ “MINOAN BEE”

GOLD GRELIA

GOLD GRELIA

Eva’s Walk ΙΚΕ

ΚΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΕ – FELEA GOODS

ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ SI-MEL

ΜΕΛΙΓΥΡΙΣ – ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΛΙΑ ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΙΚΕ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

CANDIA NUTS ΑΒΕΕ