Υποστήριξη Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ΜμΕ

By Κυριακή Ιούνιος 9th, 2019Οκτώβριος 7th, 2019Δραστηριότητες, Νέα/Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΣΕΚ, κος Καλαμπόκης, με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), παραθέτουμε συνοπτικά πληροφορίες για το Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ΜμΕ και επισυνάπτουμε το φυλλάδιο του Προγράμματος.

Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τη συζήτηση και παροχή επιπλέον πληροφοριών και διευκρινήσεων.

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), ιδρυθείσα το 1991, είναι μία διεθνής αναπτυξιακή επενδυτική τράπεζα, στην οποία συμμετέχουν 67 χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει παρουσία σε περισσότερες από 36 χώρες που εκτείνονται από την κεντρική Ευρώπη και την κεντρική Ασία, τα δυτικά Βαλκάνια μέχρι την νοτιοανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου. Η EBRD συμμετέχει στη χρηματοδότηση εταιριών και έργων, συμμετέχει σε διάλογο μαζί με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς και με κυβερνητικούς φορείς και προσφέρει τεχνική υποστήριξη προάγοντας την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομία της αγοράς.

Στην Ελλάδα, η EBRD άρχισε να επενδύει σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Οι προτεραιότητες της Τράπεζας περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα, την υποστήριξη της ιδιωτικοποίησης, της ανάπτυξης υποδομών και της περιφερειακής ολοκλήρωσης της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα, η EBRD έχει επενδύσει 1,9 δις. ευρώ σε 39 έργα στην Ελλάδα.

Το 2018 η EBRD στην Ελλάδα ξεκίνησε επίσης μία νέα πρωτοβουλία που αφορά στην υποστήριξη της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses – ASB). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (European Investment Advisory Hub) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της Ελλάδας με την EBRD. Η EBRD εφαρμόζει το Πρόγραμμα αυτό από το 1993 και μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει πάνω από 20.000 επιχειρήσεις σε 30 περίπου χώρες στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία.

Ο βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, μέσω της διασύνδεσής τους με τοπικούς συμβούλους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εργάζεται με μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους, υποστηρίζοντας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα πολύ ευρύ φάσμα, από θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακού προγραμματισμού, σε θέματα βελτιστοποίησης εσωτερικών διαδικασιών, εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης ποιότητας, οικονομικής διαχείρισης, πληροφορικής και τεχνολογιών, στρατηγικής marketing, branding κλπ, αλλά και προώθησης εξαγωγών.

Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να επιλέξουν τον καταλληλότερο τοπικό σύμβουλο ή διεθνή εμπειρογνώμονα που θα φέρει σε πέρας το συμβουλευτικό έργο, ανταποκρινόμενος κατά το μέγιστο στις ανάγκες της επιχείρησης, με τη αξιοποίηση της βάσης προ-επιλεγμένων συμβούλων που διαθέτει. Στη συνέχεια παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση του έργου μέχρι τη λήξη του, ώστε να διασφαλίσει ότι το έργο θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρηση, ενώ χάρη στους χρηματοδότες μπορεί να μοιραστεί μαζί με την επιχείρηση μέρος των δαπανών του συμβουλευτικού έργου.

Προς το παρόν καλύπτει μεταξύ 67% – 88% του καθαρού κόστους του συμβουλευτικού έργου, ανάλογα με το αν αυτό υλοποιείται μέσω τοπικού συμβούλου ή διεθνή εμπειρογνώμονα.

Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του συμβουλευτικού έργου, επιστρέφει στην επιχείρηση για να μετρήσει την επίδραση που είχε. Από την υλοποίηση του Προγράμματος διεθνώς, προκύπτει ότι εντός ενός έτους από την υλοποίηση του συμβουλευτικού έργου:
• το 68% των πελατών της αυξάνει τον κύκλο εργασιών του κατά 30% κατά μέσο όρο
• το 56% βελτιώνει την παραγωγικότητά του κατά 26% κατά μέσο όρο
• το 51% διαπιστώνει σημαντική άνοδο των θέσεων εργασίας, καταγράφοντας αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί κατά μέσο όρο 23%.
• το 18% των πελατών της εξασφαλίζει εξωτερική χρηματοδότηση για την ανάπτυξή του.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από την ΕΕ, δηλαδή επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Επιπλέον, πρέπει να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας και να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον δύο χρόνια. Συνεργάζεται με επιχειρήσεις από σχεδόν όλους τους τομείς. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή όπλων και στρατιωτικού υλικού, παραγωγή καπνού και βαρύ αλκοόλ, με τα τυχερά παίγνια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή απευθείας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Όθωνος 6, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα
Τηλ: 211 1064 330-331
Email: knowhowgreece@ebrd.com

Website: www.ebrd.com/knowhow/greece

Copyright © 2020 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy