Προβλήματα εξαγωγών στην Πολωνία

By Δευτέρα Μάιος 11th, 2015Νοέμβριος 8th, 2018Ενημερωτικά Δελτία, Έρευνες αγοράς

Έλεγχος φερεγγυότητας συνεργατών εξωτερικού, προβλήματα εξαγωγών με πολωνικές εταιρείες, ρόλος μεσαζόντων                

Καθώς το τελευταίο διάστημα και προφανώς λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των εξαγωγών της Ελλάδας προς Πολωνία, το Γραφείο ΟΕΥ στη Βαρσοβία γίνεται αποδέκτης παραπόνων ορισμένων ελληνικών εταιρειών (κυρίως του τομέα φρούτων-λαχανικών) τα οποία σχετίζονται με τη μη αποπληρωμή αποσταλθέντων εμπορευμάτων σε πολωνικές εταιρείες, μετά την σχετική επιμέρους έρευνας από πλευράς μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κοινά χαρακτηριστικά των ανωτέρω παραπόνων :

  1. Συνήθως εμφανίζεται, στις ελληνικές εταιρείες, είτε άτομο ελληνικής καταγωγής είτε άτομο πολωνικής καταγωγής, το οποίο, ισχυριζόμενο ότι βρήκε τις δ/νσεις των ελληνικών εταιρειών μέσω διαδικτύου, τις πείθει ότι λειτουργεί ως μεσάζων για πολωνικές εισαγωγικές εταιρείες.
  2. Στην συνέχεια μετά από επικοινωνία της ελληνικής με την πολωνική εταιρεία και χωρίς να ελεγχθεί από πλευράς της ελληνικής εταιρείας εάν κατ’αρχάς υφίσταται και λειτουργεί η πολωνική εταιρεία και στη συνέχεια ο βαθμός φερεγγυότητάς της, αποστέλλονται τα εμπορεύματα χωρίς προπληρωμή και χωρίς ασφάλιση.
  3. Στην συνέχεια και καθώς τα τιμολόγια δεν έχουν αποπληρωθεί, η ελληνική εταιρεία απευθύνεται στο Γραφείο ΟΕΥ, το οποίο μετά από σχετική έρευνα διαπιστώνει ότι, είτε η εταιρεία είναι αφερέγγυα, είτε δεν λειτουργεί, είτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου της δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό αριθμό, είτε δεν διαθέτει ιστοσελίδα και εταιρικό e-mail, είτε ότι η μοναδική πληροφόρηση που μπορεί να βρεθεί για αυτή είναι μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς βέβαια να αναφέρεται οιαδήποτε άλλη πληροφορία πλην της επωνυμίας της και των προϊόντων της.
  4. Η μοναδική λύση που απομένει για τη διευθέτηση των ανωτέρω εμπορικών διαφορών, είναι αυτή της προσφυγής στη δικαιοσύνη, για την οποία φυσικά θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες και το κυριότερο, χρόνος για την επίλυση της διαφοράς.
  5. Για την πληρέστερη κατανόηση του ανωτέρω προβλήματος, αναφέρουμε χαρακτηριστικές απαντήσεις από ελληνικής πλευράς στην ερώτηση ‘’γιατί αποστείλατε τα εμπορεύματα αξίας 140.000 Ευρώ χωρίς να έχετε πληροφόρηση για το ποιόν της εταιρείας ; ’’, οι οποίες είναι: ‘’μας φάνηκε πολύ σοβαρός ο μεσάζων’’, ή ‘’μας επισκέφθηκε στην εταιρεία ο ιδιοκτήτης και φαινόταν άνθρωπος εμπιστοσύνης’’.

 

Για την αποφυγή προβλημάτων αυτού του είδους, συνοψίζουμε τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρούν οι ελληνικές εταιρείες, όταν θέλουν να εξάγουν στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Πολωνία :

  1. Για να υφίσταται και να λειτουργεί μία εταιρεία στην Πολωνία θα πρέπει να διαθέτει :

-αριθμό εγγραφής στη Στατιστική Υπηρεσία, ο οποίος στα πολωνικά ονομάζεται REGON,

-αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος στα πολωνικά ονομάζεται NIP,

-και εάν πρόκειται για ΑΕ, αριθμό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιχειρήσεων ο οποίος στα πολωνικά ονομάζεται KRS.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα πολλών πολωνικών Επιχειρήσεων αναφέρονται οι παραπάνω αριθμοί.

Σημειώνεται επίσης ότι καθώς το Γραφείο ΟΕΥ είναι συνδεδεμένο με τις ανωτέρω βάσεις δεδομένων, μπορεί να δοθεί άμεσα, η δυνατότητα διασταύρωσης των δοθέντων από την πολωνική εταιρεία αριθμών.

  1. Προπληρωμή εμπορευμάτων ή ασφάλισή τους
  2. Ειδικότερα για την επίλυση εμπορικών διαφορών, σημειώνουμε ότι στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πολωνίας λειτουργεί και Τμήμα Διαιτησίας (http://www.sakig.pl/en/arbitration/abc-of-arbitration), στο οποίο μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί στο συμβόλαιο να υπάρχει η ανάλογη ρήτρα προσφυγής.
  3. Για τον έλεγχο της φερεγγυότητας της κάθε εταιρείας, πλην των πιθανών πληροφοριών που μπορούν να δοθούν από πλευράς Γραφείου, σημειώνουμε ότι υπάρχουν και εταιρείες παροχής σχετικών στοιχείων, οι οποίες έναντι μικρού αντιτίμου π.χ. 60 Ευρώ, μπορούν να παρέχουν σχετικό προφίλ της ζητούμενης επιχείρησης.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, στο ecocom-warsaw@mfa.gr                                   

Copyright © 2020 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy