Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης

By Δευτέρα Ιανουάριος 9th, 2023Ιανουάριος 12th, 2023Δραστηριότητες, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης καλεί εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Κρήτης να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα εφόσον απασχολούνται σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική (άρθρο 31 ν. 4144/13).

Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.000€ (5€ μικτά/ώρα κατάρτισης)

Διάρκεια: 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και λήψη πιστοποίησης

Διάστημα υποβολής αιτήσεων: 09/01/2023 – 10/02/2023 (ώρα 15:00)

Εκπαιδευτικά αντικείμενα:

  1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social Μedia Marketing
  2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  3. Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης
  4. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου
  5. Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό τομέα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα https://training.crete-exporters.com συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για ερωτήσεις, παρακαλούμε στείλτε email στο training@crete-exporters.com.

Το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012 έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Copyright © 2022 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy