Διαδικτυακή Πύλη Access2Markets: Υποστήριξη των εμπορευματικών συναλλαγών

By Πέμπτη Οκτώβριος 15th, 2020Δεκέμβριος 9th, 2020Ενημερωτικά Δελτία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών με περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές και επί του παρόντος διαπραγματεύεται μια σειρά νέων συμφωνιών. Στις 14 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε η διαδικτυακή πύλη Access2Markets για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την παροχή πρακτικών πληροφοριών που καλύπτουν θέματα όπως τιμολόγια, φόροι, κανόνες καταγωγής, απαιτήσεις προϊόντος, τελωνειακές διαδικασίες και εμπόδια στο εμπόριο.
Η νέα πύλη ανταποκρίνεται σε αιτήματα των ενδιαφερομένων για καλύτερη εξήγηση των εμπορικών συμφωνιών και βοηθά τις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους είναι επιλέξιμα για εκπτώσεις δασμού. Θα εξυπηρετήσει τόσο τις εταιρείες που ήδη διαπραγματεύονται διεθνώς όσο και εκείνες που μόλις αρχίζουν να διερευνούν ευκαιρίες σε ξένες αγορές.

Η πρόσβαση στην πύλη γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content

Copyright © 2022 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy