Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση θα βρείτε τον αλφαβητικό κατάλογο των ονοματολογιών εμπορευμάτων. 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/legislation/merchandisenamehttp://www.gsis.gr/teloneia/synallages_icis/tel_index/idx.htm