Α’ Πιλοτικό Εκπαιδευτικό εξ΄ αποστάσεως Πρόγραμμα για τον Αγροδιατροφικό Τομέα & τον Τουρισμό

By Δευτέρα Σεπτέμβριος 6th, 2021Νοέμβριος 16th, 2022Δραστηριότητες

Η Περιφέρεια Κρήτης, αξιοποιώντας τα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης, υλοποιεί επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», με στόχο αφενός την επιμόρφωση των εργαζομένων και ανέργων-δυνάμει εργαζόμενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού αφετέρου την απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων των επιμορφούμενων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιείται από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και πιστοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στα συνημμένα έγγραφα αλλά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (https://www.crete.gov.gr) υπάρχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα.

 

Περισσότερες διευκρινήσεις:

Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Σταυρακάκη Ηρώ

Τ:+30 2813 410234
E: iro@agrocrete.com

Copyright © 2022 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy