Ανανέωση εγγραφής εταιρειών αγροδιατροφικών προϊόντων στο μητρώο FDA

By Τρίτη Οκτώβριος 13th, 2020Δεκέμβριος 11th, 2020Ενημερωτικά Δελτία

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή ή/και ανανέωση εγγραφής ξένων/ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών αγροδιατροφικών προϊόντων σε σχετικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας FDA / Food & Drug Administration (Υπουργείου Department of Health and Human Services).

Η παραπάνω υποχρέωση απορρέει από την εφαρμογή του Κανονισμού εκσυγχρονισμού μεθόδων ασφάλειας τροφίμων FSMA / Food Safety Modernization Act (2011), αρμοδιότητας FDA, σύμφωνα με τον οποίο όλες οι επιχειρήσεις, εγχώριες ή αλλοδαπές, οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, ή αποθήκευση τροφίμων (food facilities) προς κατανάλωση στις ΗΠΑ από ανθρώπους ή ζώα, πρέπει να εγγράφονται στα τηρούμενα μητρώα της FDA, καθώς και να επιτρέπουν τυχόν επιθεωρήσεις της ίδιας Αρχής για διασφάλιση των παραμέτρων της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κανονισμό FSMA, η ανανέωση των εγγραφών επιχειρήσεων διακίνησης τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται ανά διετία, από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους αναφοράς, κατά το 2020 υποχρεωτικά εν προκειμένω.

Στο ενημερωτικό δελτίο “Food Facility Biennial Registration Fact Sheet” παρέχεται συνοπτική πληροφόρηση.

Σημειώνεται ότι η FDA μπορεί να ακυρώσει εγγραφές αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας (παράβαση Κανονισμού FSMA).

Τονίζεται ότι είναι δυνατή η επανεγγραφή εταιρείας που δεν ανανέωσε προηγούμενη εγγραφή της, ενώ δεν καταβάλλεται τέλος εγγραφής ή ανανέωσης στην FDA (να ληφθεί υπόψη ως προς παρεμφερείς αμερικανικές επιχειρήσεις παροχής σχετικών υπηρεσιών, αν και προστιθέμενη αξία τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να υπάρχει στην γενικότερη υποστήριξη έναντι διαδικασιών FDA).

Επισημαίνεται ότι ο εισαγωγέας στις ΗΠΑ οφείλει, ούτως ή άλλως, να ειδοποιεί τον εξαγωγέα για την υποχρέωση εγγραφής στην FDA, προ της αποστολής φορτίων, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η παραλαβή φορτίου στις ΗΠΑ χωρίς προηγούμενη καταχώριση του αριθμού εγγραφής της ξένης επιχείρησης στο σχετικό σύστημα της FDA. Πάντως, χωρίς έγκαιρη ανανέωση εγγραφής στο μητρώο FDA βεβαίως θα υπάρξουν προβλήματα αποστολής φορτίων λόγω απαγόρευσης της διακίνησης προϊόντων για κατανάλωση στις ΗΠΑ.

Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη σχετική πληροφόρηση FDA, ως ακολούθως:

1) https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-facilities-and-other-submissions

2) https://www.fda.gov/food/registration-food-facilities-and-other-submissions/online-registration-food-facilities

3) https://www.registrarcorp.com/fda-renewal/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=biennial%20registration%20renewal&utm_content=62387974689&utm_campaign=1504056692&matchtype=p&device=c&gclid=EAIaIQobChMIsLSW6seT7AIVh4FaBR02xgxXEAAYASAAEgK05PD_BwE&step=1

4) https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-guide-step-step-instructions

5) https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/fda-industry-systems-account-management-guide

 

Eπισημαίνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να αποκτήσουν επιπλέον και Μοναδικό Αναγνωριστικό Εταιρείας (Unique Facility Identifiers / UFIs), για να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην FDA.

Η προϋπόθεση αυτή εισάγεται πρώτη φορά στη διαδικασία ανανέωσης, ενώ το μοναδικό τέτοιο εταιρικό αναγνωριστικό UFI που γίνεται δεκτό από την FDA είναι οι λεγόμενοι αριθμοί DUNS (Data Universal Number System), οι οποίοι είναι μοναδικοί για κάθε εταιρεία και χρησιμοποιούνται ευρέως στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες που δε διαθέτουν το ανωτέρω αναγνωριστικό πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση απόκτησή του, δεδομένου ότι η μη έγκαιρη έκδοση UFI / DUNS συνεπάγεται μη έγκαιρη ανανέωση της υποχρεωτικής εγγραφής στο μητρώο FDA, ενώ εκτιμάται ότι η εν λόγω επιπλέον προϋπόθεση πιθανόν θα προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης UFIs.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι, αν και η ανανέωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ο FDA κατανοεί ότι μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις με την απόκτηση του DUNS number. Για αυτόν τον λόγο, στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει κάνει την αίτηση απόκτησης DUNS number, αλλά δεν τον έχει λάβει μέχρι το τέλος της περιόδου ανανέωσης, μπορεί να εισάγει τη λέξη PENDING στο πεδίο του UFI και στη συνέχεια έχει περιθώριο 90 ημερών για να καταχωρήσει το DUNS number της. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγραφή ακυρώνεται. 

 

Βασικά σημεία διαδικασίας έκδοσης UFI / DUNS:

 

DUNS Portal,

https://www.dnb.com/duns-number.html

 

FDA Contact Information,

https://www.fdadunslookup.com/FDA%20ACE%20POC%20List%20for%20DB.pdf

 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσινγκτον

Copyright © 2022 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy