ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΑΒΕΓΤΚΕ

ΓΕΑ ΑΕ – ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΡΑΣΙΑ

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. BIO-SITIA S.A.

ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΟΕ

VINOBON AE