Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Θέση: Ρέθυμνο

Η εξαγωγική εταιρία Τσουρδίνης δραστηριοποιείται στην αγορά αγροτικών προϊόντων από το 1980 και κυρίως προμηθεύει μεγάλες Ευρωπαϊκές αλυσίδες τροφίμων με ποιοτικά Κρητικά προϊόντα. Η Εταιρία βρίσκεται στο Τυμπάκι στη Νότια Κρήτη και στεγάζεται σε ένα μοντέρνο 4000 mιδιόκτητο κτίριο.
Η Εταιρία Τσουρδίνης είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2005, QS Standard και BRC, υπό την επίβλεψη της Eurocert. Εμπορεύεται δε μόνο κατά Globalgap πιστοποιημένα προϊόντα. Οι συσκευασίες μας ποικίλουν και περιλαμβάνουν ανακυκλώσιμα υλικά. Η στρατηγική διαφοροποίηση της Τσουρδίνης & Σια Ο.Ε. είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσης της στην ποιότητα, του ισχυρού προσανατολισμού της, σε συνδυασμό με την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών της στις ανάγκες κάθε αγοράς.