Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Θέση: Ηράκλειο

Σε μια εποχή που οι εταιρείες εξουσιάζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης, της ενέργειας, της γεωργίας και της τροφής παγκοσμίως, η ΒΙΕΛΜΕ στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς και την υγεία της αγροτικής κοινωνίας συνδυάζοντας δύο εναλλακτικά πρότυπα επιχειρηματικότητας – το οικογενειακό και το συνεταιριστικό. Ο συνεταιρισμός μας ιδρύθηκε για να αναζωογονήσει την τοπική κοινωνία κρατώντας τους αγρότες στη γη τους. Καταλάβαμε από την αρχή ότι για να πετύχουμε αυτό το στόχο θα έπρεπε να ενώσουμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις με τον συνεταιριστικό τρόπο.
Βασική αποστολή του συνεταιρισμού μας είναι να στηρίξει τις αγροτικές κοινότητες της Μεσσαράς προστατεύοντας την υγεία των οικογενειακών αγροκτημάτων και δουλεύοντας για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η ασφάλεια και η αυτοδυναμία που αισθάνονται οι αγρότες και η αγάπη για το τόπο μας είναι η καλύτερη διαβεβαίωση ότι τα μέλη του συνεταιρισμού μας θα συνεχίσουν την παράδοση της βιολογικής γεωργίας και στην επόμενη γενιά
Ο συνεταιρισμός ξεκίνησε με 44 καλλιεργητές που μοιράστηκαν την αγάπη τους για τη γη και την πίστη πως για να επιβιώσουν στον τόπο τους και να σώσουν τις αγροτικές κοινότητες χρειαζόταν μια νέα, αειφορική προσέγγιση της γεωργίας. Όλο και περισσότερες οικογένειες έβλεπαν το προϊόν τους και την περιουσία τους να υποβαθμίζεται και έπρεπε να βρεθεί μια λύση.