Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Θέση: Ηράκλειο

Η εταιρεία «Πλαστικά Κρήτης», ιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στη χώρα μας, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεών της εξάγεται σε περισσότερές από εξήντα χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία διατηρεί θυγατρικές εταιρίες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε έξι χώρες του εξωτερικού, στη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα. Από το 1999 η εταιρεία έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας αποτελούν:

1. Η παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές εφαρμογές, όπως κάλυψη θερμοκηπίων, γραμμική κάλυψη, εδαφοκάλυψη, απολύμανση εδάφους, ενσίρωση κ.α.
2. Η παραγωγή masterbatches, δηλαδή ειδικών συμπυκνωμάτων χρωστικών ουσιών και χημικών προσθέτων που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες από τη βιομηχανία πλαστικών.
3. Η παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για άρδευση, ύδρευση πόλεων, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και δίκτυα φυσικού αερίου.
4. Η παραγωγή γεωμεμβρανών για στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και γενικότερα για στεγανοποιήσεις τεχνικών και δομικών έργων.
5. Η παραγωγή ανακυκλωμένων πλαστικών με μεγάλη και σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης δυναμικότητας 4000 τόνων/έτος.