Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων & Φαρμάκων FDA

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Γενικό Χημείο του Κράτους

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνου

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ – Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” ΕΦΕΠΑΕ

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ

Επιμελητήρια Κρήτης

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Επιμελητήριο Λασιθίου

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Επιμελητήριο Χανίων

Επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων EFSA

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης EBRD

ExportGate