Εκ μέρους του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης σας καλωσορίζω στο δικτυακό μας τόπο. Η ιστοσελίδα φιλοδοξεί να γίνει ένα κομβικό σημείο συνάντησης όλων των μελών μας αλλά και όλων των άλλων φορέων και παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα ή και έμμεσα με το εξαγωγικό εμπόριο της Κρήτης.

Η ενεργός συμμετοχή, η ανταλλαγή απόψεων, η διαρκής ενημέρωση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών μας είναι μερικοί από τους βασικούς σκοπούς του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Πιο σημαντική όμως είναι η ανάγκη συσπείρωσης και συντονισμού των ενεργειών όλων μας ώστε η εικόνα των προϊόντων μας στο εξωτερικό να βελτιωθεί και να γίνει αντάξια της ποιότητάς τους, την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

 

O Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, κύριος εκφραστής του εξαγωγικού τομέα του νησιού μας, καλεί όλους τους Κρήτες εξαγωγείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας ώστε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη των εξαγωγών μας και κατ’ επέκταση κάθε τομέα της τοπικής οικονομίας και να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή, όπου το όραμα συνοδεύεται πλέον με στόχους, πρόγραμμα και στρατηγική.

Εμείς, στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, αφιερώνουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρηματιών – εξαγωγέων της Κρήτης και η παρουσία μας έχει σαν αποκλειστικό γνώμονα και σκοπό τη βοήθεια και τη στήριξη κάθε αξιόλογης πρωτοβουλίας και προσπάθειας, την ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών σχέσεων και επαφών με ενδιαφερόμενους υποψήφιους αγοραστές, την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης για υπάρχουσες και νέες αγορές και την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων φορέων και οργανισμών (Περιφέρεια, Επιμελητήρια Κρήτης, ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ κ.α.) για την επιτυχέστερη προώθηση των προϊόντων μας στο εξωτερικό.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης αναπτύσσει ευνοϊκές διεπιχειρηματικές σχέσεις οργανώνοντας εκθεσιακές εκδηλώσεις και προωθώντας  τα κρητικά προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχοντας σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το έδαφος με προγράμματα διεθνών σχέσεων και επαφών, καταστρώνοντας ολοκληρωμένα επιχειρηματικά πλάνα και σχεδιασμούς marketing για την είσοδο των Κρητικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τον Σύνδεσμό μας και με τις δικές σας συνδρομές, σχόλια και παρατηρήσεις θα μπορεί να βελτιώνεται διαρκώς και να εξυπηρετεί πληρέστερα τα κοινά μας συμφέροντα.

Αγαπητοί φίλοι, όπως η δυναμική των εξαγωγών αποτελεί σημαντικό κομμάτι των οικονομικών δρώμενων, έτσι η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης με τον ίδιο τρόπο εξελίσσεται δυναμικά με την ματιά στο μέλλον. Απόλυτη πεποίθησή μας είναι η πλοήγησή σας να σας παρέχει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε και να αποτελεί σημαντικό εργαλείο της εξαγωγικής σας δραστηριότητας.

Με εκτίμηση____________
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης______
Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.__________