Κίνα: Νέος κανονισμός διαδικτυακών αγορών

By Παρασκευή Νοέμβριος 6th, 2015 Νοέμβριος 8th, 2018 Ενημερωτικά Δελτία, Έρευνες αγοράς

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 προσχέδιο νέου Κανονισμού από την αρμόδια Κινεζική Αρχή AQSIQ, αναφορικά με τις αγορές προϊόντων στην Κίνας μέσω των διαφόρων και αλματωδώς αυξανομένων διαδικτυακών πλατφορμών (e-commerce).

Ειδικότερα το προσχέδιο που επιγράφεται “Detailed Rules for Supervision and Administration on Food Imported by Bonded Mode of Cross-Border E-commerce” αποτελεί πλήρη ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος, καθώς με αυτό παύει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για τα εμπορεύματα τα οποία διακινούνται και πωλούνται μέσω του διαδικτύου. Καθώς το Cross Border e-commerce/CBEC αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του εμπορίου για την Κίνα και όλες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να διαμορφώνουν δικές τους πλατφόρμες για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη των εργασιών τους με το εξωτερικό, η Κινεζική Διοίκηση επιθυμεί να βάλει κανόνες στον τρόπο ανάπτυξης τους.

Η κυριότερη μεταβολή που προβλέπει το προσχέδιο είναι η εφαρμογή των ιδίων κανόνων που ισχύουν για τη συμβατική εισαγωγή προϊόντων τροφίμων αντιστοίχως και για την ίδια διαδικασία μέσω των CBEC. Μέχρι σήμερα τα τρόφιμα και τα λοιπά προϊόντα εισάγονταν απευθείας στις λεγόμενες bonded areas, δηλαδή μη δασμοφορολογούμενες ζώνες εμπορίου. Από εκεί τα προϊόντα απευθείας ταχυδρομούντο στους καταναλωτές που τα είχαν αγοράσει μέσω διαδικτύου. Δεν υπήρχε ουδείς έλεγχος αν αυτά πληρούσαν τους φυτοϋγειονομικούς όρους και κανονισμούς που προβλέπει η AQSIQ. Παράλληλα δεν υπήρχε και δασμολογική επιβάρυνση.

Ο νέος κανονισμός θα πλήξει προφανώς το εμπόριο τροφίμων, καθώς όλες οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να αναρτούν προϊόντα προς πώληση για τα οποία ο διαχειριστής της ιστοσελίδας e-commerce CBEC θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τελούν σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του νέου Νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων και τους οικείους κανονισμούς της AQSIQ για κάθε κατηγορία τροφίμου. Σύμφωνα με τον υπό υιοθεσία κανονισμό, οι κανόνες εισαγωγής μέσω CBEC και bonded warehousing areas είναι πρακτικά οι ίδιοι με τους συμβατικούς διαύλους πραγματοποίησης εμπορίου.  

Στο εξής, οι εισαγωγείς τροφίμων μέσω CBEC θα πρέπει:

1)  να εισάγουν τρόφιμα από κατηγορίες που επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές

2) διεξαγωγή ελέγχου από τους ίδιους για τα προϊόντα που διακινούν και να ελέγχουν και να παρέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά συμμόρφωσης στις τοπικές CIQ (υγειονομικές αρχές) όταν υποβάλλουν αίτηση για εκτελωνισμό. Θα πρέπει να έχουν ελέγξει τα προϊόντα σε διαπιστευμένα εργαστήρια και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει να ελέγχονται για την αρχική εισαγωγή. Οι τοπικές CIQ θα καθορίζουν αργότερα σε ποια προϊόντα θα προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

3) να υποβάλλουν αίτηση στην τοπική CIQ με τα εξής στοιχεία:

– κατάλογο προϊόντων, κωδικό HS, προδιαγραφές

– το επίσημο υγειονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη χώρα εξαγωγής

– αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης προϊόντων σε τεχνικές προδιαγραφές (αποτελέσματα εργαστηρίων και εκθέσεις δοκιμών)

– τον αριθμός κατάθεσης του φορέα

– εγγραφή ή πιστοποιητικό κατάθεσης ή την αξιολόγηση ασφάλειας υλικών και ότι  άλλο απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα οικεία προϊόντα.

Στο προσχέδιο του κανονισμού αναφέρονται ρητώς απαγορεύσεις για την εισαγωγή διαφόρων κατηγοριών προϊόντων ως ακολούθως:

• Επί του παρόντος, τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα, υδρόβια προϊόντα (aquatic), φωλιές πτηνών και προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να περιορίζονται από παραγωγούς που έχουν εγκριθεί από την Κίνα και είναι εγγεγραμμένοι στο CNCA.

• πριν από την εισαγωγή, η Κίνα επιβάλλει και έχει πρόσθετες απαιτήσεις καταχώρισης ή έγκρισης για ειδικά τρόφιμα (healthfood), τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τα τρόφιμα δίχως ισχύοντα εθνικά πρότυπα ασφάλειας και των πρώτων υλών για τα λεγόμενα new food products. Εκτός και αν χορηγείται ειδική έγκριση από την κυβέρνηση για τις κατηγορίες αυτές, δεν επιτρέπονται οι εισαγωγές.

• Τα εμπορεύματα για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικά υγειονομικά πιστοποιητικά

• Τα αντικείμενα που απαγορεύεται να εισέρχονται στην χώρα και αναφέρονται στο Νόμο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την είσοδο και έξοδο των ζωικών και φυτικών προϊόντων.

• των ζώων και των φυτών που προέρχονται τα τρόφιμα και δεν έχουν επιθεωρηθεί ποτέ από καμία τοπική υγειονομική αρχή CIQ.

• Άλλα προϊόντα που δεν επιτρέπονται σε σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή σε ανακοινώσεις της AQSIQ

Παράλληλα προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις για τις ετικέτες που επιβάλλεται να έχουν τα εισαγόμενα προϊόντα και τις οδηγίες-προδιαγραφές που πρέπει να αναγράφονται.

Τα παρασκευάσματα για βρέφη που εισάγονται μέσω ελευθέρων ζωνών θα πρέπει να έχουν κινεζικές ετικέτες που πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες που περιέχουν τα προϊόντα προς πώληση. Επίσης και όλα τα άλλα τρόφιμα πρέπει να έχουν κινεζικές ετικέτες και τις οδηγίες ή εναλλακτικά, οι πάροχοι πλατφόρμας CBEC πρέπει να παρέχουν μια ηλεκτρονική έκδοση με τις κινεζικές ετικέτες και οδηγίες.

Δεδομένου ότι η προθεσμία διαβούλευσης έληξε ήδη στις 31 Οκτωβρίου, εκτιμάται ότι ο Κανονισμός δεν θα αργήσει να δημοσιευτεί παρά τις αντιρρήσεις των παραγόντων των παρόχων e-commerce.

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφή μέσω email

Copyright © 2020 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy