Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Α.R.E.P.O)

By Παρασκευή Νοέμβριος 27th, 2020Δραστηριότητες

Το Δίκτυο AREPO, αποτελεί ένωση των ευρωπαϊκών περιφερειών, με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ).

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ AREPO

Κύριος Στόχος είναι: Η καλύτερη προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης, Γεωγραφικών Ενδείξεων και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων, στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Επιπρόσθετα:

Είναι η προώθηση, η προάσπιση και η προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών των ευρωπαϊκών περιοχών που εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων προέλευσης.

 

Στο δίκτυο AREPO, μέχρι σήμερα συμμετέχουν 33 ευρωπαϊκές περιφέρειες:

– Γαλλία,

– Ισπανία,

– Ιταλία,

– Πορτογαλία

– Πολωνία

– Γερμανία

– Ελλάδα

 

Βασίζεται στην παρουσία αντιπροσώπων των περιφερειών, που παράγουν οι οποίοι απαρτίζουν ένα σώμα, και στην παρουσία αντιπροσώπων των παραγωγών ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, από τις ίδιες περιοχές που απαρτίζουν ένα δεύτερο σώμα, των παραγωγών.

 

Η ένωση υπάρχει και είναι σύμφωνη με το Γαλλικό Δίκαιο της 1ης Ιουλίου του 1901.

Η ένωση είναι:

√ μη κερδοσκοπική

√ μη πολιτική

√ μη θρησκευτική

Η διάρκεια της ένωσης είναι απεριόριστη.

 

Το δίκτυο AREPO εργάζεται για:

√ Την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, όσον αφορά τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων και την ποιότητα τους.

√ Την ανάπτυξη της προώθησης των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και την αναγνώριση των λογότυπων των προϊόντων στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

√ Την Βελτίωση της προστασίας των κοινοπραξιών των προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Επικεντρώνονται:

√ Στην προώθηση και την προάσπιση του κοινού ενδιαφέροντος των περιφερειών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ), στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία.

√ Στην οργάνωση και ανάπτυξη διαλόγου, διαβουλεύσεων, κοινών μελετών και δράσεων των περιφερειών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις διαδικασίες της ΕΕ, για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, ιδίως στο νομικό, τεχνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο.

√ Στην ενίσχυση της εκπροσώπησης και εισηγήσεων των περιφερειών και των παραγωγών, που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων προέλευσης, στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα.

√ Στη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος.

√ Στην καλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών για την απόκτηση των σημάτων γεωγραφικών ενδείξεων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

√ Στην προώθηση καθώς και στην επίτευξη της διεθνούς αναγνώρισης των προϊόντων ονομασίας προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το Δίκτυο AREPO λειτουργεί για:

  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και της ποιότητα τους.
  • Ανάπτυξη της προώθησης των λογότυπων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, στους ευρωπαϊκούς καταναλωτές.
  • Βελτίωση της προστασίας των κατόχων κοινοπραξιών των γεωγραφικών ενδείξεων.

 

Το δίκτυο «AREPO», αποτελείται από 3 επιτροπές εργασίας:

  • Επιτροπή «Επικοινωνία – Προώθηση»
  • «Τεχνική» Επιτροπή
  • Επιτροπή «Βιολογικής Παραγωγής»

Copyright © 2021 All Rights Reserved ®
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy