Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 15 Ιουνίου, μετά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Μας συγχωρείτε, αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο σε Αγγλικά Αμερικής.

Καλαμπόκης Αλκιβιάδης
Πρόεδρος / President
Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Α.Ε.

e: info@kalabokis.gr
w: www.kalabokis.gr

Παγωμένος Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας / Gen. Secretary

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε. ALUMINCO ΚΡΗΤΗΣ

e: gpagomenos@pikrakis.com.gr
w: www.pikrakis.com.gr

Ανδρεαδάκης Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος / A' Vice President

ΒΙΟ-ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΠΕ

e: info@critida.com
w: www.critida.com

Τσομπανάκης Απόστολος
Β Αντιπρόεδρος / B' Vice President

Ι. ΧΑΡΜΑΝΗ – Χ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.

e: info@bioselect.gr
w: www.bioselect.gr

Μποτζάκης Ιωάννης
Ταμίας / Treasurer

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.

e: botzakis@creta-oil.gr
w: www.creta-oil.gr

Δαμιανάκης Εμμανουήλ
Μέλος / Member

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ

e: info@kritonartos.gr
w: www.kritonartos.gr

Μαραγκάκης Μιχαήλ
Μέλος / Member

CANDIA NUTS ΑΒΕΕ

e: info@candianuts.gr
w: www.candianuts.gr

Καρπαδάκης Εμμανουήλ
Μέλος / Member

TERRA CRETA Α.Ε.

e: emm.karpadakis@terracreta.gr
w: www.terracreta.gr

 

Μαρρής Γεώργιος
Μέλος / Member

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε.

e: info@vassilakisestate.gr
w: www.vassilakisestate.gr

Περδικογιάννης Γεώργιος
Μέλος / Member

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΕΠΕ

e: info@sultanas.gr
w: www.sultanas.gr

Στρατάκης Ανδρέας
Μέλος / Member

ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

e: easirakliou@agrunion.gr
w: www.agrunion.gr