Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Ημ/νια : 30 Μάι 2016
Από :
Σχόλιο : 0

Συμμετοχή ΣΕΚ στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS +

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό ταξίδι που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης στην Ιταλία, στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας επιχειρηματιών ERASMUS +, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Το ταξίδι, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 16 – 27 Μαΐου και συμπεριέλαβε επισκέψεις στη Ρώμη, Φλωρεντία, Βερόνα, Μιλάνο κ.α., είναι σε άμεση συνέργεια με την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020 και είχε ως αντικείμενο τη Διασφάλιση και στήριξη των αγροτικών προϊόντων μέσω βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Agro-Logistics).

Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας για την Ελλάδα, που στόχο έχει την ενίσχυση της γεωργικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης, τη βελτίωση του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού και την ανάπτυξη της υπαίθρου, μέσω της προαγωγής και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της ανάδειξης και της κατοχύρωσης της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων, καθώς και της προώθησης συστημάτων προστασίας και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στο ταξίδι συμμετείχαν 18 εξαγωγείς και εν δυνάμει εξαγωγείς της Κρήτης και είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων πρώτων υλών και προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, το χειρισμό συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (ERP, MRP, WMS), τους τρόπους διακανονισμού των διεθνών αγοραπωλησιών, τα μέσα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τις πολιτικές εξοικονόμησης και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας κ.α.

Με τον ανταγωνισμό να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος, κρίνεται αναγκαίος ο εμπλουτισμός των γνώσεων, καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στην παραγωγική και εξαγωγική διαδικασία, ούτως ώστε τα προϊόντα της Κρήτης να διαφοροποιηθούν με χαρακτηριστικά ποιότητας και να ξεχωρίσουν στην παγκόσμια αγορά, καταλαμβάνοντας τη θέση που πραγματικά τους αξίζει. 

Σχετικά με τον αρθρογράφο